CebITgroup EP sp. z o.o. sp.j.
ul. Kominiarska 42B
51-180 Wrocław
info@cebitgroup.pll

 

Ja ...................................................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 

Numer zamówienia: ........................................................

Data zawarcia umowy: ....................................................

Data odbioru: ..................................................................


Imię i nazwisko................................................................

Adres...............................................................................

Data................................................................................